MDD - získaj hru a prekvapenie k tomu

30.05.2011 13:03
 
 Vymysli vtipný slogan na Párty alebo nakresli obrázok, čo súvisí s našou hrou Párty, alebo vytvor nejakú inú umeleckú tvorbu o hre Páty, zaves to na našu FB stránku a piati, čo získajú najviac palcov pod svoj obrázok, budú odmenení hrou Párty a získajú k tomu aj malé prekvapenie.....:D:D:D
V prípade, že niektorý príspevok bude nadmieru dobrý, spojíme sa s autorom a nadviažeme s ním, v prípade jeho záujmu, spoluprácu.
 
Do hry sa dostane samozrejme len taká tvorba, čo nie je v rozpore so slušnými mravmi. Tá, ktorá nebude v zhode s dobrými mravmi, bude ihneď vymazaná.
 
Umiestňovať vaše príspevky môžete od 30.5.2011 o 12:00 hod. do 3.6.2011 o 23:30 hod.
Vyhodnotenie bude 8.6.2011.